« Spłata kredytu w rata… | Strona domowa | Pożyczka na wakacje 1… »

Stopy procentowe na rynku kredytowym

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 at 11:49 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Polityka monetarna to najważniejszy obszar zainteresowania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Zarządzanie popytem i podażą pieniądza w gospodarce odbywa się za pośrednictwem optymalizacji wysokości stóp procentowych. Niskie stopy procentowe prowadzą do pobudzenia procesów inflacyjnych, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego. Wysokie stopy procentowe to narzędzie przeznaczone do schładzania wskaźników makroekonomicznych, a szczególnie nadmiernej inflacji. Nikt bowiem nie chce, aby pieniądze społeczeństwa traciły stopniowo na wartości. To najczęściej prowadzi do ogromnych kryzysów ekonomicznych, bankructw, niepokojów politycznych. Jak natomiast stopy procentowe odbijają się na rynku kredytowym?

Pobudzanie i schładzanie rynku kredytowego

Bardzo niskie stopy procentowe, a nawet zerowe zachęcają społeczeństwo do zaciągania krótko i długoterminowych zobowiązań. To proces naturalny ze względu na ograniczenie kosztu miesięcznych rat. Niskie stopy procentowe ustala się w czasie kryzysów ekonomicznych w gospodarce międzynarodowej. Banki centralne obserwują działania w wielu gospodarkach i regulują politykę monetarną zgodnie z ogólnym trendem. Niskie stopy procentowe umożliwiają rozwinięcie akcji kredytowej, co wprowadza do gospodarki więcej pieniądza. To bezpośrednio wpływa na rozwój konkretnych biznesów. Utrzymywanie niskich stóp procentowych zaburza jednak tendencję do oszczędzania. Lokata bankowa jest również skorelowana z wysokością stóp procentowych. Monitorowanie polityki monetarnej to ważny element pozyskania długoterminowych kredytów, np. hipotecznych.

Uzależnienie gospodarki od stóp procentowych

Polityka monetarna to jeden z najciekawszych obszarów funkcjonowania gospodarki w skali makro. NBP steruje stopami procentowymi, aby ograniczać w pewnym momencie inflację, co prowadzi do ogromnego wzrostu rat kredytowych, oczywiście w umowach o zmiennym oprocentowaniu. Za kształtowanie popytu na pieniądz i za zainteresowanie kredytem gotówkowym, czy innymi rodzajami zobowiązań odpowiada w ogromnym stopniu polityka Narodowego Banku Polskiego. Zwróć uwagę na wartość stóp procentowych przed podpisaniem umowy, bo możesz naprawdę wiele zaoszczędzić przy zachowaniu cierpliwości.