« Chwilówka krok po kro… | Strona domowa | Czym jest weksel in b… »

Złote zasady zaciągania kredytów konsolidacyjnych

wtorek, 30 lipiec 2019 at 3:34 pm. Użyte znaczniki: , , ,

Kredyt konsolidacyjny nie jest z pewnością formą oddłużenia. Jest to raczej produkt finansowy, którego istotą jest zoptymalizowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy i ułatwienie mu korzystania z własnych zasobów finansowych. Niestety wiele osób zaciąga konsolidację w sposób nieprzemyślany, co wiąże się z dodatkowymi kosztami a nawet z utratą płynności finansowej.

Po pierwsze - nie na ostatnią chwilę

Kredyt konsolidacyjny nie powinien być zaciągany na ostatnią chwilę. Przez to pojęcie rozumiemy sytuację, w której Kredytobiorca nie ma innych możliwości zoptymalizowania swoich wydatków przeznaczanych na obsługę długu. Zasada ta dotyczy zresztą nie tylko Klientów indywidualnych, ale też przedsiębiorców i ich firm. Kredyt konsolidacyjny powinien być zaciągany w momencie, gdy pojawiają się pierwsze symptomy braku możliwości obsługiwania bieżących wydatków. Zaleca się też, by wybierać tą formę finansowania wtedy, gdy zaczynamy gubić się w naszych łącznych zobowiązaniach. Nie zapominajmy, że konsolidacją możemy objąć praktycznie wszystko, od zobowiązań gotówkowych, po kredyty hipoteczne. Odpowiednio szybko zaciągnięta konsolidacja pozwala unikać problemów ze spłatą zobowiązań, co oczywiście ma wpływ na budowę korzystnej historii kredytowej.

Po drugie - wysokość odpowiednio przemyślana

Wysokość kredytu konsolidacyjnego powinna być odpowiednio przemyślana. Zbyt niski kredyt nie pozwoli nam wykorzystać maksymalnego potencjału jaki niosą ze sobą rozwiązania konsolidujące. Z drugiej strony nie warto zaciągać zbyt wysokiej wartości zobowiązania. Choć otrzymanie dodatkowej gotówki jest bardzo kuszące, to w praktyce znacznie podwyższy ona łączny koszt kredytu. Wysokość konsolidowanych kwot będzie zależeć również od tego, jakie zobowiązania połączymy ze sobą w całość. Nie warto ujmować tych zobowiązań, które są relatywnie małe i które za niedługo spłacimy. Wprowadzenie ich do konsolidacji może znacznie obniżyć rentowność naszego zobowiązania, przez co lepiej spłacić je tak jak dotychczas.

Po trzecie - dobre praktyki i wnioski kredytowe

Zaciągając kredyt konsolidacyjny zawsze trzeba mieć na uwadze odpowiednio przygotowaną dokumentację. Scalenie kilku zobowiązań do jednego kredytu jest możliwe tylko wtedy, gdy przedstawimy w banku odpowiednią dokumentację. W przeciwnym razie określone zobowiązanie nie będzie mogło zostać uwzględnione przez bank. To jednak nie wszystko. Składając wniosek należy pamiętać, by nie był on złożony do wielu różnych banków, gdyż najprawdopodobniej doprowadzi to do jego automatycznego odrzucenia w każdym z nich). Należy też pamiętać o odpowiednim wieku wnioskodawcy i wystarczającym stażu pracy. Na to czy uzyskamy dany kredyt czy nie, wpływ ma rzecz jasna również to, jak spłacamy poprzednie zobowiązania. Jeśli występują tu jakiekolwiek nieciągłości, uzyskanie dobrego kredytu konsolidacyjnego będzie trudne. Nie zapominajmy, że w takiej sytuacji jego uzyskanie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które zmniejszą rentowność naszego zobowiązania. I jeszcze jedno - kredyt konsolidacyjny nie jest rozwiązaniem skierowanym do osób, które mają problemy ze spłatą zobowiązań. Nie można go więc traktować jako produkt oddłużeniowy.

Reasumując, przestrzeganie powyższych, prostych warunków nie jest gwarantem udzielenia kredytu konsolidacyjnego, ale z pewnością ułatwia podpisanie umowy na preferencyjnych warunkach. W ten sposób nie tylko jeszcze więcej zaoszczędzimy, ale - być może - uda się nam szybciej spłacić konsolidowane w ten sposób zadłużenie.