« Pożyczka na wakacje 1… | Strona domowa | Lokaty bankowe, jak o… »

Pojęcie instytucji finansowej.

środa, 18 październik 2017 at 11:58 am. Użyte znaczniki: , , ,

Czym jest instytucja finansowa.

Instytucja finansowa jest jednym z podmiotów gospodarczych jaki ma w głównej mierze wykonywać świadczenia na rzecz klientów usług finansowych. Ma ona za zadanie operować zasobami finansowymi co oznacza gromadzenie oraz wydawanie środków pieniężnych. Instytucja finansowa świadczy również usługi pośrednika finansowego. W większości państw instytucje finansowe podlegają kontroli państwa. Można wyróżnić wiele klasyfikacji instytucji finansowych. Można je podzielić ze względu na formę prawną. Tutaj mamy instytucje finansowe bankowe, niebankowe i parabankowe. Ze względu na zasięg instytucje finansowe dzielą się na lokalne, krajowe oraz międzynarodowego. Dzieląc instytucje finansowe ze względu na cel ich działalności wyróżniamy instytucje zarobkowe i non-profit. Ze względu na charakter prowadzonej działalności mamy instytucje finansowe depozytowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne i emerytalne.

Klasyfikacja funkcjonalna instytucji finansowych.

Najbardziej znana klasyfikacja funkcjonalna instytucji finansowych zakłada, że można je podzielić na trzy zasadnicze grupy. Wyróżniamy tutaj instytucje depozytowe, instytucje rozpraszania ryzyka oraz instytucje inwestycyjne. Instytucje depozytowe zajmują się przyjmowaniem depozytów pieniężnych od ludności oraz od przedsiębiorstw. Celem przyjmowania takich depozytów jest udzielanie kredytów, pożyczek, a także obciążanie tych środków pieniężnych ryzykiem w inny sposób. Do instytucji depozytowych można zaliczyć banki oraz związki kredytowe. Na pewno instytucją depozytową nie jest instytucja pożyczkowa, gdyż udziela ona pożyczek z własnego kapitału bądź też z emisji papierów dłużnych. Instytucje rozpraszania ryzyka to w dużej mierze wszystkie zakłady ubezpieczeń jakie przejmują ryzyko ubezpieczeniowe jednostek. W zamian za przejęcie takiego ryzyka za niewielką składkę ubezpieczeniową rozkładają je na większą grupę osób i tym samym ryzyko jest mniejsze niż w przypadku pojedynczej jednostki, która jest ubezpieczona. Instytucjami rozpraszania ryzyka są również zakłady reasekuracji, oraz zakłady ubezpieczeń na życie i wszelkie inne podobne instytucje, które zapewniają zabezpieczenia finansowego na starość. Instytucje inwestycyjne pośredniczą podczas inwestowania środków finansowych w różnego rodzaju przedsięwzięcia mające zapewnić określony dochód, przy zróżnicowanym poziomie ryzyka. Do takich instytucji inwestycyjnych zalicza się między innymi fundusze inwestycyjne, banki inwestycyjne oraz fundusze emerytalne wiele innych instytucji.