Stopy procentowe na rynku kredytowym

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 at 11:49 am

Polityka monetarna to najważniejszy obszar zainteresowania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Zarządzanie popytem i podażą pieniądza w gospodarce odbywa się za pośrednictwem optymalizacji wysokości stóp procentowych. Niskie stopy procentowe prowadzą do pobudzenia procesów inflacyjnych, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego. Wysokie stopy procentowe to narzędzie przeznaczone do schładzania wskaźników makroekonomicznych, a szczególnie nadmiernej inflacji. Nikt bowiem nie chce, aby pieniądze społeczeństwa traciły stopniowo na wartości. To najczęściej prowadzi do ogromnych kryzysów ekonomicznych, bankructw, niepokojów politycznych. Jak natomiast stopy procentowe odbijają się na rynku kredytowym?

Spłata kredytu w ratach równych

czwartek, 18 maj 2017 at 09:12 am

Jak wszystkie inne systemy spłat, również spłata kredytu w ratach równych posiada swoje plusy i minusy. Wyróżniamy trzy systemy spłat: w ratach równych, rosnących i malejących. Zgodnie z nazwą system rat równych teoretycznie oznacza, że klient płaci co miesiąc tę samą sumę. Oznacza to w praktyce, że znaczna część przypadających na pierwsze lata spłat jest przesuwana na później (dotyczy to zarówno rat kapitałowych, jak i odsetkowych). Dla klienta taki system spłat byłby względnie wygodny - wielkość rat najczęściej ulega tylko małym zmianom, a inflacja sprawia, że rzeczywisty ciężar spłat powoli maleje. Warto jednak pamiętać o tym, że przesunięcie na później spłaty części kwot przypadających na raty kapitałowe i odsetkowe zwiększa całkowity koszt kredytu - oprocentowanie jest przez wiele lat naliczane od prawie całego kapitału kredytu. Raty równe nie są równe. Pojęcie „raty równe” jest oczywiście poprawne tylko w przypadku kredytów o stałej stopie procentowej. Przy kredytach o zmiennej stopie procentowej - a większość banków daje wyłącznie takie kredyty gotówkowe - można tylko opracować scenariusz spłat przy założeniu, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Jest to pożyteczne, bo dzięki temu łatwiej jest podjąć decyzję na temat wyboru typu rat. W rzeczywistości jednak nie ulega wątpliwości, że wysokość oprocentowania będzie ulegać ciągłym zmianom, w związku z czym tak naprawdę raty nigdy nie będą równe.

Co warto wiedzieć o karcie płatniczej?

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 at 4:03 pm

Warto mieć świadomość iż duża liczba klientów bardzo chętnie korzysta z kart. Dzieję się tak dlatego ponieważ następować może oczywiście wygoda, bezpieczeństwo, szybkość oraz brak potrzeby wydawania pieniędzy. Zgodnie z badaniami można powiedzieć iż co raz większa liczba klientów może korzystać z tego typu rozwiązań.

Kartę płatniczą należy określać jako instrument płatniczy jaki został wydany przez różnego rodzaju instytucje finansowe. W wielu sytuacjach dotyczy to banków. Zgodnie z nazwą wykorzystanie karty może odpowiadać za regulowanie należności za wszystkie uzyskane towary lub usługi. Opłata przy jej wykorzystaniu to niezwykle wygodna alternatywa w odniesieniu do transakcji gotówkowej.