Pojęcie instytucji finansowej.

środa, 18 październik 2017 at 11:58 am

Czym jest instytucja finansowa.

Instytucja finansowa jest jednym z podmiotów gospodarczych jaki ma w głównej mierze wykonywać świadczenia na rzecz klientów usług finansowych. Ma ona za zadanie operować zasobami finansowymi co oznacza gromadzenie oraz wydawanie środków pieniężnych. Instytucja finansowa świadczy również usługi pośrednika finansowego. W większości państw instytucje finansowe podlegają kontroli państwa. Można wyróżnić wiele klasyfikacji instytucji finansowych. Można je podzielić ze względu na formę prawną. Tutaj mamy instytucje finansowe bankowe, niebankowe i parabankowe. Ze względu na zasięg instytucje finansowe dzielą się na lokalne, krajowe oraz międzynarodowego. Dzieląc instytucje finansowe ze względu na cel ich działalności wyróżniamy instytucje zarobkowe i non-profit. Ze względu na charakter prowadzonej działalności mamy instytucje finansowe depozytowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne i emerytalne.

Read More