Stopy procentowe na rynku kredytowym

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 at 11:49 am

Polityka monetarna to najważniejszy obszar zainteresowania Narodowego Banku Polskiego (NBP). Zarządzanie popytem i podażą pieniądza w gospodarce odbywa się za pośrednictwem optymalizacji wysokości stóp procentowych. Niskie stopy procentowe prowadzą do pobudzenia procesów inflacyjnych, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego. Wysokie stopy procentowe to narzędzie przeznaczone do schładzania wskaźników makroekonomicznych, a szczególnie nadmiernej inflacji. Nikt bowiem nie chce, aby pieniądze społeczeństwa traciły stopniowo na wartości. To najczęściej prowadzi do ogromnych kryzysów ekonomicznych, bankructw, niepokojów politycznych. Jak natomiast stopy procentowe odbijają się na rynku kredytowym?

Read More