Spłata kredytu w ratach równych

czwartek, 18 maj 2017 at 09:12 am

Jak wszystkie inne systemy spłat, również spłata kredytu w ratach równych posiada swoje plusy i minusy. Wyróżniamy trzy systemy spłat: w ratach równych, rosnących i malejących. Zgodnie z nazwą system rat równych teoretycznie oznacza, że klient płaci co miesiąc tę samą sumę. Oznacza to w praktyce, że znaczna część przypadających na pierwsze lata spłat jest przesuwana na później (dotyczy to zarówno rat kapitałowych, jak i odsetkowych). Dla klienta taki system spłat byłby względnie wygodny - wielkość rat najczęściej ulega tylko małym zmianom, a inflacja sprawia, że rzeczywisty ciężar spłat powoli maleje. Warto jednak pamiętać o tym, że przesunięcie na później spłaty części kwot przypadających na raty kapitałowe i odsetkowe zwiększa całkowity koszt kredytu - oprocentowanie jest przez wiele lat naliczane od prawie całego kapitału kredytu. Raty równe nie są równe. Pojęcie „raty równe” jest oczywiście poprawne tylko w przypadku kredytów o stałej stopie procentowej. Przy kredytach o zmiennej stopie procentowej - a większość banków daje wyłącznie takie kredyty gotówkowe - można tylko opracować scenariusz spłat przy założeniu, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Jest to pożyteczne, bo dzięki temu łatwiej jest podjąć decyzję na temat wyboru typu rat. W rzeczywistości jednak nie ulega wątpliwości, że wysokość oprocentowania będzie ulegać ciągłym zmianom, w związku z czym tak naprawdę raty nigdy nie będą równe.

Read More